Zmień ich noc w moc miłosierdzia

W dzisiejszym świecie mamy do czynienia z bezprecedensowym paradoksem. Z jednej strony domagamy się poszanowania praw człowieka. A z drugiej strony działamy przeciwko człowiekowi. Zwłaszcza, gdy mówimy o handlu ludźmi, który jest jednym z najbardziej dochodowych  na świecie. Problem ten a zarazem tragedia tylu ludzi dotyczy głównie kobiet i dzieci, ale także mężczyzn, nielegalnych adopcji czy całe zło wynikające z handlowania organami. Niestety, działalność ta jest ciągle bezkarna, bo w grę wchodzą duże pieniądze. Mimo, że przecież zaangażowane są instytucje państwowe, międzynarodowe i inne.

Św. Józefina Bakhita

Kościół katolicki jak zawsze stał po stronie człowieka, dlatego powstawały różne grupy niosące pomoc krzywdzonym, a wśród nich także osobom doświadczanym handlem ludźmi. Od kilku lat w Polsce istnieje „Sieć Bakhita” działająca przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Sieć nazwę swą wzięła od św. Józefiny Bakhity. <<Opatrzność Boża prowadziła tę niewolnicę poprzez niezliczone i nieopisane cierpienia, ku ludzkiej wolności i ku wolności w wierze, aż do poświęcenia całego życia Bogu dla Jego królestwa. 17.05.1992 roku Bakhita została beatyfikowana przez Jana Pawła II, a 1.10.2000 roku ogłoszona świętą. Członkami ogólnopolskiej Sieci Bakhita są osoby należące do różnych zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, a także świeccy oddani tej sprawie. Wśród nich są osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami handlu ludźmi, pracujące w różnego rodzaju instytucjach pomocowych oraz osoby zaangażowane w szeroko rozumianą prewencję i działalność edukacyjno-profilaktyczną (http://www.siecbakhita.com/)>>.

Sieć Bakhita ma na celu budzenie świadomości odnośnie handlu ludźmi, jakie są metody i przyczyny. Aby uwrażliwić różne grupy społeczne członkowie prowadzą szkolenia, warsztaty, różnego rodzaju spotkania.

Między innymi takie spotkanie warsztatowe odbyło się w dniach 18-20 września br. w Ostrzycach, na Kaszubach. Tematem przewodnim było „Rozpoznawanie procesu zmian”. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników (25 Sióstr z różnych Zgromadzeń, wśród nich s. Katarzyna, Siostra Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej, oraz 5 Wolontariuszy). Warsztatom przewodniczyła dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, s. Anna Bałchan – psychoterapeuta, wspierająca osoby w różnych sytuacjach kryzysowych w Stowarzyszeniu „PoMoc”.

Podczas zajęć uczestnicy kształtowali swoje umiejętności w zakresie: słuchania bez zadawania pytań, rozpoznawania znaków pozawerbalnych, czynnego wpierania oraz jak zachowywać granice w pomaganiu.  Można zapoznać się z materiałami i  świadectwami umieszczonymi na stronie  www.siecbakhita.com, aby móc nieść skuteczną pomoc tym, których Bóg do nas posyła.

Sieć Bakhita od wielu lat propaguje piękną inicjatywę modlitwy w intencji ofiar handlu ludźmi jak również za ich sprawców:  „NOCNE WOŁANIE o Boże Miłosierdzie dla ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpienia”. Jest to modlitwa w pierwsze soboty miesiąca (dokładniej z piątku na sobotę) o godz. 3:00 nad ranem. Modlitwą jest <<Koronka do Bożego Miłosierdzia za wszystkich udręczonych, poniżanych, okradanych z wolności, których życie zostało podeptane i zmiażdżone… za pogrążonych w mrokach… >> Więcej można znaleźć na stronie www.siecbakhita.com. Dołączmy się i my!

Poniżej zamieszczamy informacje, gdzie może szukać pomocy bądź ofiara handlu jak również w razie, gdy jesteśmy świadkami takiego przestępstwa.

1. Krajowe Centrum interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK):

WWW.kcik.pl

Tel. 22 628 01.20

Tel.zaufania: 605 687 750

2. Stowarzyszenie PoMOC:

WWW.po-moc.pl, pomoc@po-moc.pl

Tel.32 255 38 69

3. Telefon Zaufania Komendy głównej Policji, Wydział do Walki z Handlem Ludźmi

handelludzmibsk@policja.gov.pl

Tel. 664 974 934