„Wielbi dusza moja Pana”

Prowincja Warszawska Sióstr Miłosierdzia 11 września przeżywała szczególną radość. O godz. 10:00 w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Warszawie złożyła Śluby Święte po raz pierwszy S. Julia, pochodzenia z Białorusi. Na tę uroczystość zebrały się Siostry z Domu Prowincjalnego i z innych wspólnot Prowincji, kilku Kapłanów i nieliczni przyjaciele. Z powodu wciąż napiętej sytuacji na Białorusi nie mogła przybyć rodzina s. Julii.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił O. Dyrektor Prowincji Warszawskiej. Na początku przeczytał fragment Ewangelii wg św. Jana 3, 16: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. O. Dyrektor nawiązując do wielkiej miłości Boga do człowieka przywołał pytanie Ojca Świętego Jana Pawła II w jednych z Jego homilii: „Dlaczego Bóg umiłował świat? Dlatego, ażeby w całym wszechświecie stworzonym z miłości Ktoś odpowiedział miłością”.

Ks. Dyrektor potem skupił się na łasce powołania. Mówił: „Powołanie to miłość. Powołanie to znak miłości. Być Siostrą Miłosierdzia tzn. być kochaną przez Boga i kochać Boga ponad wszystko, a w Bogu ukochać ludzi”. Dalej mówił: „To też mój dar, dar miłującego serca oddanego Bogu”. „Powołanie to wezwanie do miłości. Miłość Boga przekłada się na miłość do człowieka”.

O. Dyrektor nawiązał również do wypowiedzianego przez Maryję „FIAT – Niech mi się stanie”. Siostry Miłosierdzia wzorem Maryi oddają się Bogu dla służenia Ubogim i pragną pełnić wolę Bożą jak Matka Najświętsza. O. Dyrektor homilię zakończył krótką modlitwą: „Miej w opiece, Maryjo, s. Julię”. Pod koniec Mszy Świętej całe zgromadzenie wyśpiewało Bogu Magnificat „Wielbi dusza moja Pana” za dar serca s. Julii całkowicie Jemu oddanego.

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się w Izbie Zgromadzenia, aby złożyć s. Julii serdeczne życzenia i wyrazić naszą radość. Każda z Sióstr Prowincji Bogu dziękuje za dar  życia i powołania s. Julii. Otaczamy ją naszą modlitwą i życzymy odwagi i serca pełnego miłości , bo tylko Bóg jest godny takiej miłości, miłości ponad wszystkie inne stworzenia. A Maryja, Jedyna Matka naszego Zgromadzenia, niech uprasza s. Julii wszelkie potrzebne łaski.