Dzień modlitw dzieci Pierwszokomunijnych za misje

W Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus jeden dzień Białego Tygodnia był dniem solidarności dzieci z rówieśnikami w krajach misyjnych. W radości spotkania Chrystusa Eucharystycznego dzieci odkrywają w sobie misjonarza – zwracają się w stronę swoich dalekich rówieśników.

Nie wszystkie dzieci na świecie mogą kochać Pana Jezusa, ponieważ nie wszystkie Go znają. Nie wszystkim dzieciom jest tak dobrze jak naszym. Oglądamy telewizję i słuchamy radia. Możemy się stamtąd dowiedzieć, że na świecie jest bardzo dużo dzieci, które są głodne, a niektóre nawet z głodu umierają. Tym dzieciom powinniśmy pomóc. Okazją dla dzieci komunijnych był dzień modlitwy za misje.

– Jak możemy pomóc dzieciom biednym mieszkającym w dalekich zakątkach świata? Jak możemy wesprzeć misjonarzy? Taką pomocą zawsze jest dar modlitwy, wsparcie materialne, ale również cierpliwie znoszone trudy życia codziennego w intencji misji.

W tej parafii patronką jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus nazwana Patronką Misji Katolickich. Może zadziwiać, dlaczego św. Teresa została ogłoszona patronką misji katolickich? Wyjaśnia to wyznanie sama św. Teresa: „Nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty”. Te słowa wzbudziły wśród głoszących Dobrą Nowinę na krańcach świata wiarę w Jej autentyczną miłość i wstawiennictwo w trudach misyjnych.

Z Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia 5 Sióstr wyjechało na misje do: Libanu, Egiptu, Kamerunu i Haiti. 

Ufamy, że modlitwa dzieci i pomoc materialna nie tylko przyniosą owoce w życiu dzieci w krajach misyjnych, ale także w życiu misjonarzy, którzy opuścili rodzinny kraj, by nieść radość Ewangelii i zbawienie płynące z głoszenia Chrystusa.