Poświęcenie kaplicy i domu Sióstr Miłosierdzia w Brześciu

„Błogosław duszo moja Pana!!!”

Tymi słowami z Psalmu 103 Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej w Brześciu wychwalają dobrego Boga, że dzięki Niemu mogły dokończyć budowę domu i doczekać się uroczystości poświęcenia kaplicy. Uroczystość odbyła się 16 kwietnia 2020 roku. W związku z panującą pandemią ilość zaproszonych osób na tę uroczystość była ograniczona.

Uroczystej Mszy Świętej Przewodniczył Ordynariusz Diecezji Pińskiej, Ks. Biskup Antoni Dziemianko, który dokonał poświęcenia kaplicy i domu. Razem z Ks. Biskupem koncelebrowało Mszę Świętą 9 księży. Głównym Ceremoniarzem był ks. Wiaczesław, czasowo zastępujący Proboszcza parafii, do której należą Siostry. Wielką radością napełniła uczestników uroczystości obecność Kapłanów ze Zgromadzenia Misji posługujących na Białorusi. Wśród nielicznych świeckich zaproszonych gości był główny budowniczy domu, pan Paweł, który podczas budowy organizował pracowników i dbał o jakość wykonywanych prac. W uroczystości poświęcenia  z radością wzięły także udział przedstawicielki parafii oraz Siostry Karmelitanki, które posługują w Brześciu.

Na początku Mszy Świętej ołtarz był ogołocony, co przypominało Wielki Piątek i zapowiadało niezwykłość wydarzenia. Liturgię przygotowały Siostry ze Wspólnoty w Brześciu oraz S. Weronika, Karmelitanka. Kazanie wygłosił ks. Biskup Antoni Dziemianko, w którym podkreślił rolę charyzmatu Sióstr Szarytek na tych terenach. Na końcu homilii życzył Siostrom, aby ten dom był miejscem, gdzie każdy potrzebujący będzie wysłuchany i otrzyma niezbędną pomoc.

Po Liturgii Słowa nastąpiło poświęcenie ołtarza i  przykrycie go obrusem. Kaplica powoli zaczęła przybierać uroczysty wygląd. Nareszcie nastąpił najważniejszy moment: Jezus przyszedł do kaplicy Sióstr. Po przyjęciu Komunii Świętej Ks. Biskup poświęcił tabernakulum i Jezus  zamieszkał z Siostrami. Dom napełnił się obecnością Wszechmocnego Boga ukrytego w białym Chlebie. Ksiądz Dziekan odczytał akt erygowania Domu i otwarcia Kaplicy pw. Św. Wincentego a Paulo i Św. Ludwiki de Marillac w Brześciu. Całej uroczystości towarzyszyły radosne śpiewy Wielkanocne.

Następnie Siostra Przełożona Wspólnoty Sióstr w Brześciu wyrażając wdzięczność Bogu i radość z Jego obecności skierowała słowa podziękowania do Ks. Biskupa, kapłanów i wszystkich obecnych, w szczególny sposób podkreślając starania pana Pawła przy organizowaniu i wykonywaniu wszelkich prac. Po zakończonej Liturgii w atmosferze radości i wdzięczności zaproszeni goście udali się na obiad.

Natomiast Młodzież Maryjna wyraziła pragnienie spotkania i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zatem w sobotę, 18 kwietnia o godz. 17.00, Ks. Wiaczesław wystawił Pana Jezusa do Adoracji i razem z młodzieżą Siostry trwały na modlitwie.

Cieszymy się, że dom może służyć potrzebującym pomocy materialnej i dla tych, którzy potrzebują formacji duchowej. Za wszystko Bogu niech będą dzięki!