Powrót do Domu Ojca

W środę, 18 marca 2020 roku, w dzień poświęcony św. Józefowi, Pan powołał do siebie Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Siostrę Kathleen Appler. Liczyła lat życia 68 a powołania 47.

Kathleen Appler urodziła się w 1952 roku jako druga z 10 dzieci.  W 1970 roku została absolwentką  Wyższej Uczelni Katolickiej Utica w Stanach Zjednoczonych.

W kwietniu 1973 roku Kathleen Appler wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Bostonie, Massachusetts. Przez ponad cztery dekady Siostra Kathleen posługiwała na wielu ważnych obszarach: edukacji, administracji oraz powołania i formacji. Przez wiele lat nauczała w licznych szkołach: Syracuse w Nowym Jorku (1974–1975); Bridgeport, Connecticut (1975–1979); Utica, Nowym Jorku (1979-1982 i 1985-1995); oraz Wilmington, Delaware (1982-1985).

Uzyskała licencjat z literatury angielskiej w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej, a także stopień magistra z Edukacji Wczesnoszkolnej oraz dyplom z kierownictwa duchowego.

W latach 1995-2000 Siostra Kathleen posługiwała przy parafii Św. Jana na Brooklynie w Nowym Jorku  a jednocześnie była Przełożoną lokalnej wspólnoty (1997-1999). W latach 2000-2009 siostra Kathleen pełniła funkcję Wizytatorki Prowincji Północno-Wschodniej z siedzibą w Albany w Nowym Jorku. W czerwcu 2009 roku została Członkinią Rady Generalnej Sióstr Miłosierdzia z siedzibą w Paryżu, w Domu Macierzystym. Jako Radna Generalna przez sześć lat służyła pięciu Prowincjom Stanów Zjednoczonych oraz Prowincji Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii.

W 2015 roku Siostra Kathleen Appler jako pierwsza Amerykanka w historii Sióstr Miłosierdzia została wybrana Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Była także drugą osobą spoza Francji, która objęła kierownictwo nad Zgromadzeniem obecnym w 94 krajach świata. Dnia 8 lipca 2019 roku po raz pierwszy w historii decyzją papieża Franciszka Matka Kathleen została mianowana członkiem Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Matka Kathleen Appler była wybitną postacią, kobietą wielkiej wiary i radości płynącej z trwania w bliskości z Bogiem. Cechowała ją prostota, uśmiech i wielka mądrość, którą czerpała z życiowych doświadczeń, ale przede wszystkim z pokornego obcowania z Panem.  Niosła ze sobą światło Chrystusa i pomoc wielu osobom, które powierzono jej opiece. W kontaktach z Siostrami i spotkanymi osobami była łatwo przystępna, nie stwarzała dystansu, a mimo to był w niej pewien majestat.

Zapytana przez Młodzież Wincentyńską dwa lata temu o kilka słów do Sióstr Miłosierdzia w Polsce Matka powiedziała:

„Zachęcam Was, byście dalej służyły tak jak do tej pory. Kochajcie Ubogich… Proszę, abyście naśladując św. Ludwikę i św. Wincentego dalej były takimi Siostrami Miłosierdzia jakimi zostałyście powołane. Kochajcie Ubogich, kochajcie swoje Siostry i bądźcie bardzo blisko naszego Pana i Zbawiciela”.

Na pytanie jaki jest najlepszy sposób, aby być szczęśliwą Szarytką Matka odpowiedziała: „Jest po prostu starać się robić wszystko do czego wzywa mnie Bóg. Być szczerą, prostą i żyć w sposób najbardziej autentyczny na jaki mnie stać, kochać Ubogich, kochać Siostry, i być bardzo blisko Boga”.

Dziś jest to dla nas duchowy Testament naszej ukochanej Matki Kathleen. Niczym św. Ludwika, która zawsze troszczyła się nie tylko o Ubogich, ale także o swoje duchowe Córki, które Bóg powołał, by kontynuowały dzieło zapoczątkowane w XVII wieku we Francji przez św. Wincentego i św. Ludwikę.

Najdroższa nasza Matko, dziękujemy za Twoją troskę o Ubogich, o swoje Córki i Zgromadzenie, że zawsze czuwałaś nad naszą wiernością Bogu w służbie Ubogim. Obiecujemy kontynuować dzieło zapoczątkowane w nas przez Boga i ufamy, że kiedyś nas przywitasz w Domu naszego Ojca i Syna i Ducha Świętego w towarzystwie naszych Świętych Założycieli, Ubogich i wszystkich Świętych i Błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej. Do zobaczenia!