Rekolekcje dla członków WMM

U początku tegorocznych ferii zimowych 8-11.02.2020 r. w Ignacowie odbyły się rekolekcje dla członków Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej i sympatyków, uczestniczyło w nich 70 osób. Tematem przewodnim wszystkich spotkań była osoba św. Jana Pawła II, którego 100-ną rocznicę urodzin będziemy obchodzić 18 maja bieżącego roku.

W feriach uczestniczyły dzieci z Ignacowa, Łbisk, Przasnysza i Ostrołęki wraz z Siostrami opiekunkami: s. Renatą, s. Danutą, s. Jadwigą i s. Leną. Towarzyszył nam także ks. Tomasz z Kielc.

Już na początku wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których mieli możliwość przejścia poprzez warsztaty tematyczne: geograficzny, muzyczny, plastyczny, sportowy i teatralny, w których poznawały Jana Pawła II z różnych perspektyw jego życia i zainteresowań. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w poszczególne formy pracy, którym przewodniczyły Siostry i Animatorki.

Nie zabrakło także czasu na modlitwę, film oraz dobrą zabawę przy muzyce.

Niezapomnianym wydarzeniem okazało się spotkanie nas wszystkich z Janem Pawłem II podczas pielgrzymki do Wadowic przygotowanym przez warsztat teatralny.

Ksiądz Tomasz przybliżył nam postać Jana Pawła II w perspektywie talentów, które otrzymał od Pana Boga i które w swoim życiu rozwijał. Zachęcał także każdego z nas do odkrywania talentów, jakie otrzymaliśmy i umiejętności dzielenia się nimi z drugim człowiekiem. Ostatniego wieczoru mieliśmy możliwość uczestniczenia w konkursie „Mam Talent”, by podzielić się tym, co już udało się nam odkryć w sobie, jako otrzymany dar.

Kończąc pobyt w Ignacowie towarzyszyła nam wielka wdzięczność za te dni i to wszystko, co udało nam się razem przeżyć.

Bogu niech będą dzięki za ten czas i wszystkich, którzy w to dzieło się zaangażowali dla większej chwały Boga i oddania czci Maryi!!!

Podsumowaniem wyjazdu stał się wiersz napisany przez anonimową uczestniczkę ferii, który bardzo trafnie opisuje to, co i jak było w Ignacowie. Oto on:

Rekolekcje super sprawa

W Ignacowie jest zabawa

Na modlitwę jest i czas

Bo Maryja kocha nas.

 

Podziękujmy Jej obficie

I zaprośmy w nasze życie

By oparciem dla nas była

I do Boga nas prowadziła.

 

Do Ignacowa każdy gna

Siostrę Renatę każdy zna

Wielkie serce Siostra ma

I bardzo o nas dba.

 

Ksiądz Tomek przybył z daleka

Nie wiedząc, co to tutaj czeka

Taniec pingwinów chętnie prowadził

Ciekawe, czy z samba by sobie poradził?

 

Siostra Lena-jasna sprawa

Bardzo dobra z nią zabawa

Z tańcem pingwinów nie poradziła

Ale w hokeju 5:3 zwyciężyła.

 

Siostra Danuta jest reporterem

Chodzi z kamerą jakby za sterem

Robi reportaż o naszych feriach

Aby nas mógł każdy zapamiętać.

 

Siostra Jadwiga kocha Maryję

Modli się za nas, gdy ma tylko chwilę

Wiara dla Siostry to sprawa ważna

Dlatego chodzi taka poważna.

 

Animatorki pilnują stale

By cisza nocna trwała wytrwale

Ale my się nie boimy

Bo je bardzo lubimy.

 

Choć cztery dni tak szybko miną

W pamięci naszej nigdy nie zginą

Za rok znowu się spotkamy

I Maryi cześć oddamy.

 

Niech Jan Paweł II błogosławi

I do Maryi za nas się wstawi

A my modlitwą się odwdzięczymy

I do domów szczęśliwie wrócimy.